• Osmaniye Mah. Şebboy Cad. Şimşek Plaza No:91 Ofis:15 İnegöl/BURSA

Ortodontik Problemlerin Sebepleri

Ortodontik Problemlerin Sebepleri

Ortodontik problemler, çocukluk döneminden başlayan etkenler ile yetişkinlik döneminde bireylerin sorun yaşamasına neden olan diş ve çene problemleridir.Ortodontik problemlerin sebepleri, çocukluk döneminde diş ve çene gelişimi sırasında erken diş kaybı, diş ve çene travmaları gibi çeşitlenmektedir. Diş ve çenede oluşan bozukluklar çene konumlaması ve diş görünümünü olumsuz etkileyerek, kişilerde özgüven problemleri yaratabilmektedir.

Ortodontik problemler, küçük yaşlarda meydana geldiği için çocukluk döneminde yapılan müdahaleler çok daha etkili olmaktadır. Bu nedenle Ortodontik sorunların çözümlenmesi için erken müdahale yapılması daha büyük problem oluşumunun önüne geçmektedir. Bu noktada; en çok karşılaşılan Ortodontik problemleri ile ilgili sebepleri ve detaylı bilgiyi yazımızda okuyabilirsiniz.

Süt Dişlerin Erken Dökülmesi

Ortodontik problemlerin sebepleri arasında ilk sırada süt dişlerinin normalden daha erken dökülmesi gelmektedir. Bu duruma sebep olacak birçok farklı etken bulunmaktadır. Bazı kişiler için genetik bir etken olarak, normalden daha erken bir şekilde dökülebilir. Diğer yandan, çocuklarda ağız hijyeninin dikkat edilmemesi bir diğer önemli sebeptir. Özellikle, sık sık ve fazla miktarlarda şeker, gazlı içecek tüketimi süt dişlerinin çabuk çürüyerek daha hızlı dökülmesine neden olur.

Ağız sağlığına dikkat edilmeyen çocuklarda, süt dişi dökülmesi ağızlarda henüz çıkma aşamasına gelmeyen daimi dişlerin şekilsiz olarak çıkmasına neden olmaktadır. Tam olarak diş çıkma yolunu takip etmeyen dişler ağız içinde farklı yerlerde çıkarak çapraşık bir görüntü meydana getirmektedir. Günümüzde pek çok kişide rastlanan çapraşık diş sorunu en bilindik Ortodontik bozukluklarından biridir.

Genetik Faktörler

Ortodontik problemler sebepleri ile ilgili bir diğer etken genetik faktördür. Çocuklar, genetik olarak iskeletin yerleşmesi ve büyümesinde bozuklukları genel olarak ailelerinin kalıtımsal geçmişinden almaktadır. Bu noktada, alt çene ileriliği ya da çene geriliği problemlerinde aileden alınan genlerin büyük bir etkisi bulunmaktadır.

Çene ile ilgili iskeletsel problemlerin erken teşhisi tedavinin erken başlanması açsından oldukça önemlidir. Genetiksel olarak çene geriliği ve ileriliği problemi yaşayan kişiler çocuklarında bu sorunun tespiti ve tedavisini yerine getirmede büyük bir göreve sahiptir. Bu durumda, çocukların büyüme aşamasında çene geriliği kontrol edilerek, öngörü kullanılarak Ortodontik bozukluk oluşumu engellenebilir.

Zararlı Alışkanlıklar

Çocukluk döneminde edinilen ve kontrol altına alınmayan bazı alışkanlıklar Ortodontik problemlerin sebepleri arasında yer almaktadır.Küçük yaşlarda parmak emme, emzik kullanımının aşırı olması, kalem ısırma, tırnak yemek, kalem benzeri maddelerin ısırılması nedeni ile çocuklarda Ortodontik bozukluklar oluşabilmektedir. Bu durum, ağız ve diş yapısının istenmeyen bir biçimde şekillenmesine ve alt çene problemlerinin oluşmasına neden olmaktadır.

Bu gibi bir zararlı alışkanlığı olan çocuklarda, dişlerde gereğinden fazla baskı oluştuğu için diş yapısında istenmeye etkiler olmaktadır. Dolayısıyla, zararlı alışkanlığı olan çocukların ebeveynleri bu alışkanlıkların çocukların ağız yapısında sorun yaratıp yaratmadığını takip etmesi gerekmektedir. Erken teşhis, tedavide de etkili olacağından Ortodontik bozukluklar daha kısa zamanda engellenmektedir.

İskelet Nedeni İle Oluşan Büyüme Bozuklukları

Ortodontik problemlerde en önemli sebeplerden biri de büyüme sırasında iskeletsel bozukluklar olmasıdır. İskeletsel bozuklukların meydana gelmesinde etkili olan sebepler; doğurma aşırı çene yetersizliği, çene kırılması, büyüme hormonun aşırı olduğu kişilerde, zor doğumlarda çene basıncı, kas tonusunun azalması ve son olarak dental gelişim problemleri şeklinde sıralanabilir.

İskelet nedeni ile çene ve diş bölümünde ortaya çıkan problemler, erken teşhis ve tedavi ile düzeltilebilmektedir. Doğum sırasında meydana gelen çene ile ilgili problemlerin fark edilmesi, hastane kontrolünde olduğu için daha kolay ve olasıdır. Ancak aşırı büyüme hormonu ve dental gelişim bozukluklarında ailelere büyük görev düşmektedir. Aileler, iskelet nedeni ile oluşan Ortodontik bozuklukların tespiti ve tedavi sürecinde çocukların problemi daha kısa sürede atlatmalarına yardımcı olmaktadır.

Ağızdan Solunum

Ağızdan solunum, Ortodontik problemlerin sebepleri arasında yer alan ve oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Çocukluk dönemlerinde, çene gelişimi ve diş yapısının oturumu sırasında ağızdan solunuma alışkanlığı oluşması halinde, çene kemiklerinin gelişimi olumsuz etkilenmektedir. Ağızdan solunum çocukların çene ve diş yapısının normal bir şekilde gelişmesini engellemektedir.

Ağızdan solunuma neden olan birçok farklı etken olabilmektedir. Bu etkenlerin giderilmesi için Ortodontik bozuklukları gideren uzman kişi sebep olan durumların giderilmesi için diğer alanlarla işbirliği içinde çalışması gerekmektedir. Ağızdan solunuma neden olan en büyük etkenler, bademcik iltihabı, adenoid vejetasyon ve polipinler şeklinde sıralanabilir. Dolayısıyla, bu etkenlerin giderilmesi için Kulak Burun Boğaz alanında uzman bir doktor ile birlikte çalışmak faydalı olacaktır.

Beslenme Bozuklukları

Ortodontik problemlerin sebepleri arasında son etken beslenme bozukluluklarıdır. Yeterli beslenmeyen çocuklarda ve yetişkinlerde çene ile ilgili sorunlar oluşabilmektedir. Çocuklarda, düzensiz ve yetersiz beslenme oluşması durumunda çene yapısının tam gelişmemesi ve düzgün konumlanmaması sorunu meydana gelmektedir.

Bu durumda, Ortodontik problem hızlı bir şekilde tepsi edilerek uzman bir doktora başvurulmalıdır. Düzensiz beslenme ya da yukarıda bahsedilen diğer sebeplerin tedavisi uygun zamanda başlamadığında diş düzensizliği ve çene kayıplarına kadar pek çok sorun oluşmaktadır. 

 

bursa ortodonti bursa ortodonti uzmanları bursa ortodonti fiyatları bursa ortodontisler bursa diş teli fiyatları inegöl ortodonti inegöl ortodonti doktorları ingeöl ortodontist ingeöl ortodonti fiyatları ingeöl ortodonti hekimi ingeöl ortodonti doktoru ingeöl ortodonti merkezi bursa ortodonti merkezi